Riolering

Het water uit uw wastafel, toilet, douche of gootsteen verdwijnt via afvoerbuizen naar een riool onder uw huis of bedrijf. In uw pand wordt onderscheid gemaakt tussen "schoon" en "vuil" water. Het zogenaamde schone water (regelwater) wordt apart afgevoerd naar vijvers of sloten. Indien dit niet mogelijk is, wordt het toch gescheiden aangebracht zodat wanneer het openbare rioleringstelsel hierop is aangepast, ook dit water gescheiden kan worden afgevoerd. Afvalwater (vuil water) wordt naar een gemaal gevoerd waarna het naar een RWZI gepompt wordt. Aldaar wordt het water gezuiverd en vervolgens aan het oppervlakte water toegevoegd.

Door een gemengd of verbeterd gescheiden riool hoeft de RWZI met dit systeem veel minder hard te werken. Ook kunt u regenwater zelf in uw tuin gebruiken.