Loodgieterswerk

Loodgieterswerk bestaat uit drinkwaterinstallaties, riolerings- en dakdekkerswerkzaamheden.

Drinkwaterinstallaties welke zijn of worden aangesloten op het leidingnet van de Nederlandse waterleidingsbedrijven, dienen evenals bij gas en elektra installaties, aan een aantal eisen te voldoen, bepaald door SEI (UNETO-VNI). 

VAN DER GRAAF heeft ook op het gebied van de waterinstallaties een uitstekende staat van dienst en zal waterleidingen aansluiten, verplaatsen of opnieuw aanbrengen met de hoogst mogelijke zorg, vakkundige kennis, en streeft er altijd naar om zich strikt aan de norm NEN1006 te houden. Deze wettelijke norm omschrijft welke eisen aan leidingwaterinstallaties moet worden voldoen uit het oogpunt van de volksgezondheid.

VAN DER GRAAF levert diverse combinaties van warmwater oplossingen die hun weg vinden in woningen, kantoren, gezondheidsinstellingen, sport- en recreatiecentra, winkels, hotels, restaurants en industrie.