Installatiebeheer op afstand

Onze mensen kunnen op afstand in uw technische installatie kijken of bepaalde waarden worden overschreden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid of stroomsterkte. Zo kunnen wij voor u in de gaten houden of een deel van uw installatie niet goed functioneert of verkeerd staat afgesteld. We kunnen ingrijpen nog voordat een storing ontstaat. Maar we kunnen op afstand nog meer doen.

Monitoring
Behalve het voorkomen van storingen, kunt u het door ons op afstand laten monitoren van uw installaties ook gebruiken voor:

  • Alarmbeheer
  • Registreren en bewaken van trends
  • Energiebeheer: het gas-, water- en elektriciteitsverbruik
  • Bediening op afstand