Is uw organisatie een grootverbruiker van energie?

Wij helpen uw organisatie snel en blijvend af van 10% tot 30% overtollig energieverbruik. Dit doen we door op elk moment het overtollige energieverbruik zichtbaar te maken met unieke zelflerende technologie. We hebben daardoor voor grootverbruikers de snelst terugverdienende oplossing om veel energie te besparen.

We geven na een nulmeting van 4 maanden aan waar en wanneer er sprake is van overtollig energieverbruik. U ziet of de oorzaak ervan gezocht moet worden bij menselijk handelen of bij uw apparatuur die niet optimaal functioneert. Maatregelen die het overtollig gebruik elimineren zijn dan ook operationeel van aard en kunnen direct worden genomen zonder te investeren. De technologie maakt ook meteen de besparingen zichtbaar.

De totaaloplossing die zich snel terugverdient
De formule is laagdrempelig in alle opzichten. Wij bieden u maatwerk afhankelijk van uw doelstellingen en beschikbare resources en zorgen ervoor dat uw besparingen snel worden gerealiseerd. Terugverdientijden variƫrend van 2 tot 16 maanden gerekend vanaf het einde van de nulmeting zijn heel normaal.

We besparen op deze manier energie voor industrie, zorg, horeca, onderwijs, overheden, land- en tuinbouw en de dienstverlening. Organisaties met een energiezuinige, duurzame bedrijfsvoering lopen voorop in hun markt, hebben een beter financieel resultaat en niet onbelangrijk, een beter imago. Wij laten u zien dat energiebewust ondernemen op korte- en lange termijn in alle opzichten zeer winstgevend is.