Geluidsoverlast Warmtepompen e.d.

In 2021 wordt het vernieuwde Bouwbesluit ingevoerd, en daar worden voor het eerst ook geluidseisen voor buitenunits van warmtepompen in opgenomen. 

Tekst: Uko Reinders

Wijziging geluidseisen warmtepompen: een greep uit de reacties

Grenswaarde geluid is ‘streng’

Vereniging Warmtepompen en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) geloven dat met de huidige grenswaarden van het geluid de omgeving voldoende is beschermd tegen overlast. De NVDE vindt de grenswaarde van 40 dB(A) op de erfgrens bijzonder streng. Volgens de vereniging is het daarom goed dat er in de uitwerking ruimte is gegeven om deze norm te differentiëren naar een waarde overdag van 45 dB(A) en 40 dB(A) ’s nachts. De NVDE gelooft dat met deze waarden de omgeving voldoende is beschermd tegen overlast. Streng, maar wel afdoende om overlast voor de gebruiker en diens omgeving te voorkomen is ook de mening van Vereniging Warmtepompen (VWP).


Extra differentiatie

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) vindt dat de norm van 40 dB te hoog is, dit zou volgens de stichting 35 dB moeten zijn. Waar in de voorgestelde geluidseisen een etmaal in tweeën wordt gedeeld, is de NSG voorstander van een extra differentiatie, met een verschil tussen avond en nacht erbij. Het geluid in de nacht moet daarbij lager zijn dan in de avond.

Minder overlast aan voorkant

Uit Bennekom komt het advies om warmtepompen aan de voorgevel of de straatzijde te plaatsen. Daar zullen ze minder overlast bezorgen. Ook de Gelderse Omgevingsdiensten schrijft daarover, maar wijst erop dat het op basis van het bestemmingsplan niet of zelden wordt toegestaan om de installaties daar te plaatsen. In veel situaties zullen de installaties daarom aan een zijgevel of de ‘geluidluwe zijde’ van de woningen worden neergezet. Vanuit het oogpunt van geluid en gezondheid bezien is dat volgens de Omgevingsdiensten een ongewenste ontwikkeling. De organisatie wijst er verder op dat veel woonomgevingen stil tot erg stil zijn. En dat het installatiegeluid geen primaire bron van het omgevingsgeluid moet worden.

Cumulatie van geluid

In een van de reacties wordt gewezen op het cumulatie-effect van meerdere warmtepompen in een woonwijk. Dat kan leiden tot een verhoging van 5 tot 7 dB . Voor verwarming en/of koeling zullen de installaties vaak langdurig in bedrijf zijn. De in het Bouwbesluit voorgestelde normstelling gaat volledig voorbij aan de cumulatie-effecten van meerdere installaties in een woongebied, zo wordt gesteld.


bron: vakblad warmtepompen juni 2020