Samenwerking

Samenwerking is onlosmakelijk verbonden met de bouwsector. Niemand is in staat om projecten in zijn eentje te ontwerpen, maken en exploiteren. Toch is “goed samenwerken” niet vanzelfsprekend. Samenwerken is “het maken van duurzame afspraken tussen aannemers om delen van het werk op elkaar af te stemmen”. De betrokken bedrijven blijven zelfstandig, gaan samenwerken met een bepaald doel en de samenwerking is eindig.

Soorten samenwerking

Er zijn verschillende motieven voor meer samenwerking. Op de eerste plaats het verhogen van opbrengsten en het verbeteren van de continuïteit, bijvoorbeeld door bundeling onder het motto “samen sterk”. Op de tweede plaats het verlagen van kosten, bijvoorbeeld door processen beter af te stemmen waardoor ook de verkoopprijs verlaagd zal worden. Op de derde plaats het verwerven en delen van kennis (bijvoorbeeld duurzaamheid). En tot slot het verhogen van het werkplezier van projectteams.

Nadeel

Samenwerken kent ook nadelen omdat het onderlinge afhankelijkheid creëert. Er is een risico dat het vertrouwen wordt geschaad en dat kennis en ervaring weglekken. Vertrouwen is dus een belangrijke succesfactor.

Ideaalbeeld samenwerrking

De term “samenwerking” klinkt aannemers als muziek in de oren. Samen een bouwwerk maken met kwaliteit en een redelijke prijs voor de klant, in een sfeer van respect en vertrouwen, in een efficiënt proces, waarbij onder de streep voor iedereen voldoende marge over blijft. Echter, samenwerking komt niet vanzelf. Het vergt een strak georganiseerd proces in eigen huis. Hetzelfde geldt voor de afstemming tussen organisaties. Ook het opbouwen van vertrouwen en een samenwerkingscultuur kost tijd. 

Zo'n samenwerking, bijvoorbeeld met bouwkundige aannemers, collega installateurs en zelfstandigen zonder personeel heeft reeds enige projecten tot een succesvol einde gebracht.