Meganische afzuiging

De ventilatie op de verdieping zal worden uitgevoerd door censorgestuurde afzuiging. De hiervoor benodigde toevoerlucht zal in nader overleg bepaald worden. De toevoer kan geschieden door middel van mechanische toevoerroosters of drukgestuurde roosters. De toegevoerde lucht dient onder de deuren door naar de badkamer en/of berging gevoerd kunnen worden. 

Voor dit systeem hebben wij gekozen omdat uit een recent onderzoek is gebleken dat een bewoner het liefst frisse buitenlucht in de slaapkamers heeft in plaats van verwarmde buitenlucht, zoals bij en WTW installatie wel het geval is.

Ook kan gekozen worden voor CO2 gestuurde afzuiginginstallatie.

Rond de unit bevinden zich de regelklepunits die per ruimte (toilet, badruimte, slaapkamers) de afvoercapaciteit bepalen. Na eenvoudige instelling van de gewenste afvoercapaciteit per ruimte bepaalt het systeem volledig automatisch de kanaalweerstanden, en regelt zichzelf zo in dat per ruimte de exacte afvoercapaciteit gehaald wordt bij minimaal ventilatorvermogen. Er zitten geen inregelventielen in de ruimten.

Dit ventilatiesysteem heeft per regelklep een sensor. Afhankelijk van de ruimte waar de lucht vandaan komt, is dit een CO2 sensor, vochtsensor, temperatuursensor of een combinatie hiervan.

De sensoren meten continue en zorgen voor een intelligente regeling waarbij de luchtvolume stromen direct worden aangepast aan de daadwerkelijke behoefte van de gebruiker.

Ook voldoet het systeem aan het geluidsniveau in verblijfsruimten veroorzaakt door installaties.