Het warm water wordt opgewekt door een hydromodule aan te sluiten op de warmtepompinstallatie.

De Hydromodule is ideaal voor situaties waarbij de volumecapaciteit van het voorraadvat variabel moet zijn. Het systeem wordt in een omkasting geleverd en maakt installatie makkelijker en sneller. De Hydromodule bevat alle onderdelen om het waterzijdige deel van een installatie te koppelen. Daarbij wordt in de Hydromodule gebruik gemaakt van de regeltechniek, die volledig aansluit bij de nieuwe wensen en eisen geldend in de woningbouw.

De boiler maakt gebruik van techniek waarbij het verwarmingswater van de warmtepomp door een spiraal stroomt, welke in de boiler geplaatst is. Hierdoor vindt een hoge warmteoverdracht plaats, waardoor het tapwater snel de gewenste temperatuur haalt.