De woning wordt voorzien van een Lage Temperatuur Verwarming(LTV)

Bij LTV is de temperatuurverdeling in een vertrek gelijkmatiger dan bij hoge temperatuur verwarmingssystemen. Bovendien veroorzaakt LTV minder luchtcirculatie. Het gevolg is een gelijkmatiger temperatuurverdeling in verticale richting. Met vloerverwarming zal de bewoner zich hierdoor eerder behaaglijk voelen dan in woningen met traditionele radiatorenverwarming. Op de begane grond wordt vloerverwarming aangebracht. Vloerverwarming is door de zachte warmtestraling de meest economische en behaaglijkste vorm van verwarming. De exacte uitvoering zal nader bepaald dienen te worden. Dit is mede afhankelijk van de opbouw en afwerking van de vloeren.

De warmte van het water in de verwarmingsbuizen wordt door middel van warmtegeleiding overgedragen aan de vloer. De warmte gaat naar alle kanten, de hoogste temperatuur zit bij de buis en vanaf de buis moet er meer massa worden verwarmd, waardoor de gemiddelde temperatuur van de cementmassa lager wordt. Hoe meer buizen er per m2 worden gemonteerd des te lager wordt het temperatuur verschil over de vloer.
Op de verdieping worden LTV radiatoren geplaatst, deze zien er uit als standaard radiatoren echter ze zijn" iets" groter gedimensioneerd. het grote voordeel om radiatoren teo te passen ten opzichte van vleorveerwarming is dat een radiator een ruimte sneller opwarmt. Op een slaapkamer is normalieter de temperatur lager dan in een leefvertrek. Wanneer een ruimte even snel opgewarmd moet gaan worden, omdat er gestudeerd dient te worden of soortgelijk iets, kan men veel sneller deze ruimte opwarmen met een radiator.

Regeling

Voor de regeling maken wij gebruik van het Evohome systeem. Dit betreft een innovatieve draadloossysteem voor individuele ruimteregeling. Door de verschillende vertrekken van de woning, onafhankelijk te verwarmen wordt het comfort verhoogd én energie bespaard. Met Evohome kunnen tot acht ruimtes of temperatuurzones onafhankelijk van elkaar worden geregeld. Evohome is geschikt voor alle soorten van verwarming, zoals radiatoren, vloerverwarming of een combinatie hiervan. Door temperatuurmeting in elk vertrek en een centrale aansturing kan voor de gehele woning een onafhankelijk tijd- en temperatuurprogramma worden ingesteld. Zo worden ongebruikte vertrekken niet onnodig op temperatuur gehouden en zijn de bewoonde vertrekken altijd op tijd aangenaam warm.

Energiebesparing

Omdat de ongebruikte vertrekken niet onnodig op temperatuur worden gehouden zijn besparingen op de energierekening mogelijk tot wel 30%. Het comfort blijft optimaal, want de vertrekken die wel worden gebruikt, zijn op tijd behaaglijk warm.