Gebouwbeheersystemen

Bedrijfsgebouwen, winkels en kantoren zijn plaatsen waar in verschillende ruimten een continue wijzigende hoeveelheid mensen aanwezig kunnen zijn. Dergelijke situaties vragen om een adequaat reagerend klimaatbeheersingssysteem.

Wanneer er meerdere mensen zich verplaatsen kan er al snel een benauwde omgeving ontstaan. Maar wanneer gebruik wordt gemaakt van een gebouwbeheersysteem is het mogelijk, computergestuurd via talloze referentiepunten in het gebouw, de temperatuur onmiddellijk bij te stellen op basis van de verkregen meetgegevens. Hier hoeft niemand handmatig iets aan te doen.

De installatie regelt zichzelf (koelen, ventileren en verwarmen) door een computersysteem en is op afstand te monitoren door onze service afdeling 24 uur per dag. In de kantoren van Randstad te Groningen aan het Zuiderdiep hebben wij een dergelijk systeem toegepast.

Verwarming, koeling, verlichting en inbraak- en brandbeveiliging worden bij een gebouwbeheersysteem geïntegreerd. Daarom zijn wij voorstander van een compleet geautomatiseerd gebouwbeheersysteem, waarbij wij de mogelijkheid opteren een zogenaamd Service LevelAgreement aan te bieden. Daarbij bieden we u service en onderhoud aan, 24 uur per dag. Door het op afstand monitoren van het systeem kunnen wij adequaat actie ondernemen.