Techniek Nederland: de techniek achter Nederland

Techniek Nederland staat dus voor de installatiebranche en technische detailhandel. Zo zijn zij continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties. Zij behartigen de belangen van de leden optimaal op het gebied van arbeidsvoorwaarden, scholing, wet- en regelgeving, milieu en technische voorschriften. 
Zij zijn namens de bedrijfstak spreekbuis in de media, vertegenwoordiger bij externe partijen en onderhandelaar voor onder andere een goede cao. Daarnaast zijn zij een professionele gesprekpartner en een autoriteit op het gebied van de installatietechniek en de elektrotechnische detailhandel.