Onderhoud van de installaties

Warmtepompsysteem
Omdat het systeem eigenlijk vrij eenvoudig is en geen branders en dergelijke heeft, worden de onderhoudskosten geschat op de kosten voor een conventionele installatie. Ook is de verwachte levensduur van een warmtepomp te vergelijken met die van een cv-ketel. Naar verwachting zal een warmtepomp dan in dezelfde prijsklasse als een cv-ketel vallen.

Ventilatiesystemen
Ventilatiesystemen behoeven nauwelijks onderhoud. Er dient alleen geïnspecteerd te worden of de kanalen en/of filters verontreinigd zijn. Deze dienen dan gereinigd of vervangen te worden. Dit alles kan door de bewoner zelf georganiseerd worden.

Zonnepanelen
Deze behoeven geen onderhoud. Het kan alleen voorkomen dat de panelen vervuild raken. Deze kunnen op een eenvoudige wijze gereinigd worden. Er wordt door de leverancier een vermogensgarantie afgegeven dat na 30 jaar nog minimaal 80% van het geïnstalleerde vermogen wordt geleverd.