Duurzaamheid

Een verantwoordelijke onderneming heeft als belangrijke taak het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen zodat alle mensen van een optimale levenskwaliteit kunnen genieten. Het leveren van een bijdrage aan de natuurlijke bronnen kan worden bereikt door het bewuste en efficiënte gebruik van natuurlijke grondstoffen en het nemen van efficiënte maatregelen ten behoeve van de bescherming van het milieu.

Vervuilers

De gebouwen waarin we leven en werken zijn één van de grootste vervuilers van het milieu. Al ruim 45 jaar leveren wij installaties in gebouwen. De laatste jaren kijken we bij het ontwerpen en toepassen van technische installaties voornamelijk naar oplossingen om het energieverbruik terug te dringen en daarbij gebruik te maken van zoveel mogelijk duurzame materialen zonder daarbij de kosten uit het oog te verliezen.

Oplossing en toepassingen

Dit realiseren wij onder andere door zo veel mogelijk informatie op een digitale manier te verkrijgen en beschikbaar te maken voor opdrachtgevers, gebruikers, werknemers, etc.

Indien drukwerk benodigd is, worden hiervoor alleen duurzame materialen gebruikt. De materialen die benodigd zijn voor realiseren van onze installaties worden waar mogelijk ingekocht bij leveranciers die milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

Afvalmateriaal dat ontstaat tijdens het installatieproces wordt verzameld en retour gebracht ten behoeve van recycling.

Efficiënte transportmogelijkheden worden gebruikt voor de levering van de benodigde materialen. Dit realiseren wij door zoveel mogelijk onze bestellingen bij 1 leverancier te plaatsen.

Hoe gaan wij zelf om met....

Medewerkers worden aangespoord om, waar mogelijk, gebruik te maken van Openbaar Vervoer. Projectleiders voor werkbezoek in de stad van onze elektrische scooters.

Ook worden cursussen en toolboxen afgestemd op duurzaam installeren en hoe om te gaan met afvalverwerking en milieuvriendelijk werken. Deze cursussen worden lokaal gegeven.