Intercominstallaties

Deurcommunicatiesystemen (deurtelefonie & intercominstallaties) zijn samenstellingen van componenten binnen een gebouw waarmee tussen twee vaste punten kan worden gecommuniceerd en/of beeld wordt overgebracht.

Opbouw

Systemen bestaan in het algemeen uit een entreepaneel of samenstel van drukknoppen met daarbij een spreek- en luister inrichting met eventueel een camera. Het systeem wordt gevoed en/of geregeld door componenten als transformatoren en "centrale' componenten die meestal zijn geplaatst in een technische ruimte (vaak een afgesloten ruimte) of 'meterkast'.

Systeem

Iedere installatie is voorzien van eigen bedrading en afzonderlijk aangelegde bekabeling binnen het complex (woning, kantoor, etc). Op de plaats waar contact met de geplaatste spreek- en luister inrichting gemaakt moet worden, is een monitor (voorzien van beeld door middel van CRT of LCD) of audiotoestel (handset met of zonder hoorn) aangebracht. Eventueel is er bij de toegang een voorziening getroffen waarmee de toegang - op afstand - kan worden ontgrendeld. Deze en eventueel andere voorzieningen kunnen door het systeem of via de monitor / handset worden bediend.

Bediening

De bediening in de woning / kantoor vindt plaats via een monitor of handset (audio en/of video verbinding) waarin de functionaliteit kan worden opgenomen om toegang te verlenen en/of enige andere schakelingen te verrichten.

Uitwisselbaarheid

In bijna alle gevallen zijn componenten en toepassingen fabrikant specifiek en onderling tussen merken niet uitwisselbaar voor wat betreft de digitale systemen. Conventionele systemen zijn wel uitwisselbaar.