NEN 3140 inspecties

Iedere gebouweigenaar en/of werkgever is volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Eén aspect hiervan is de veiligheid van de elektrische installatie. Veel ongevallen en branden zijn het gevolg van slecht of onvoldoende onderhouden elektriciteitsnetten. Het is daarom van het grootste belang om de installaties periodiek te laten controleren. De richtlijnen hiervoor staan in de Arbowet.

Arbowet

In de norm NEN 3140 staat hoe kan worden voldaan aan de eisen van de Arbowet. Deze norm is de sleutel tot veiligheid bij elektriciteit. NEN 3140 onderscheidt de inspectie van de laagspanningsinstallaties in een gebouw en de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen (zoals pc's). Wij voeren de NEN 3140 inspecties graag voor u uit.