Opbrengsten

Het vermogen van zonnecellen wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Dit is de opbrengst van een zonnepaneel onder optimale omstandigheden. In Nederland wordt dit ideale resultaat echter bijna nooit gehaald. Ook wordt er bij het omvormen van de stroom energie in warmte omgezet, die dus verloren gaat. In de praktijk moet het vermogen in Watt-piek dan ook met 0.85 vermenigvuldigden om tot de jaaropbrengst in kWh te komen. Een systeem met een vermogen van 600Wp levert ongeveer 480 kWh stroom per jaar.

Zonnepanelen zijn kostbaar in de aanschaf en zullen pas op langere termijn een kostenbesparing opleveren. Toch is investeren in zonnepanelen zinvol. Niet alleen voor het milieu, maar doordat de prijs voor elektriciteit ieder jaar weer rond de 10% stijgt, ook vanuit economisch oogpunt. Omdat de investering aanzienlijk is, zullen wij u goed informeren. Wij kijken daarbij niet alleen naar de kwaliteit en het rendement van de zonnepanelen, maar ook om de situatie van het object, zoals de aard en oriëntatie van je daken. Samen met de hellingshoek van de panelen, is de oriëntatie van groot belang voor het te behalen rendement.

De meest optimale oriëntatie, en daarmee het grootste rendement, wordt behaald als we de zonnepanelen naar het zuiden kunnen richten. Als het dak daarnaast ook nog geschikt is voor een hellingshoek van 36 graden, zal het rendement van de zonnepanelen optimaal zijn. Als die op bepaalde tijden van de dag voor schaduw zorgen, heeft dat uiteraard ook consequenties voor het rendement van de zonnepanelen.