Onderhoud van airconditioning

Als u uw airco-installatie regelmatig laat onderhouden, zorgt u voor verlenging van de levensduur, minder energieverbruik en vermijdt u reparatiekosten.

F-gassenverordening

Begin 2010 is de wet- en regelgeving aangevuld met de F-gassenverordening. Door deze Europese verordening is STEK komen te vervallen. De verordening stelt eisen aan gebruik, installatie, controle, onderhoud en servicing van installaties die F-gassen (HFK's) bevatten. Ook zijn er regels over het terugwinnen van F-gassen uit installaties.