Water/water systeem

Dit systeem werkt met een bron.

Gesloten bron

De energiebron voor deze warmtepomp is een gesloten aardwarmtesonde of collector (verticaal of horizontaal buizensysteem) in de bodem, door deze buizen wordt water met een antivriestoevoeging rondgepompt. De temperatuur onder de grond blijft redelijk constant, ondanks de sterk wisselende buitentemperatuur in de zomer en winter. Bovendien is de grond in staat energie op te nemen of af te staan, zonder zelf veel in temperatuur te veranderen. In de winter haalt de warmtepomp de warmte uit het water en geeft deze af aan het gebouw. Het afgekoelde water wordt weer door het ondergrondse systeem geleid waar het energie kan opnemen uit de grond. In de zomer werkt het proces andersom. Dan haalt de warmtepomp warmte uit het gebouw en wordt deze aan de aarde afgegeven.

Horizontaal gesloten bron systeem:

hier wordt een horizontaal leidingenstelsel aangelegd. De oppervlakte van dit stelsel moet ongeveer 3 keer de oppervlakte zijn van het totale te verwarmen oppervlak.

Verticaal gesloten bron systeem:

hier wordt een bron geslagen tot een diepte van wel 120 meter. Het voordeel van dit systeem is dat het weinig oppervlak nodig heeft. Het nadeel is dat het duurder is in aanschaf.

Toepassing:

verwarmen of passief koelen van één woning of utiliteitsgebouw of meerdere hiervan, normaliter tot een totaal benodigd afgegeven vermogen van 60 kW.

Open bron

De energie haalbron voor deze is een open bron, grondwater wordt aan de ene zijde uit de bodem omhoog gehaald, door een warmtewisselaar geleid en aan een andere zijde weer terug de bodem in gebracht.

Toepassing:

verwarmen of passief koelen van meerdere woningen op één bron of groter utiliteitsgebouw(en), normaliter bij een benodigd afgegeven vermogen van meer dan 60 kW.

Alternatieve energiebronnen voor water/water:

WKO (Warmte Koude Opslag), restwarmte van industrie, koelwater van energiecentrale, oppervlaktewater.