Waterleidingbesluit, hoofdstuk IIIC

Eigenaren van collectieve installaties zijn op grond van het waterleidingbesluit verplicht om legionellabesmettingen te voorkomen en deugdelijk water te leveren aan elk tappunt. Door het volgen van aanbevelingen in de VEWIN werkbladen (sinds 1 april 2008: Water werkbladen) wordt hier over het algemeen aan voldaan. Het nieuwe Waterleidingbesluit is eind 2004 van kracht geworden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de categorisering van collectieve installaties van gebouwen. Het Waterleidingbesluit eist dat eigenaren van collectieve installaties met een hoog of middelmatig risico, een legionella risicoanalyse (laten) uitvoeren.

Deze installaties vallen onder hoofdstuk IIIC.
Afhankelijk van de gevonden risico’s moet een beheersplan worden opgesteld en moeten de beheersmaatregelen worden bijgehouden in een logboek. De eigenaren van de overige (laag risico) collectieve leidingwaterinstallaties, dienen te voldoen aan de zorgplicht.

Onder Hoofdstuk IIIC van het Waterleidingbesluit vallen ziekenhuisvoorzieningen, zorginstellingen, gebouwen met logiesfunctie, opvangcentra voor asielzoekers, gebouwen met een celfunctie, badinrichtingen, kampeerterreinen en jachthavens. Voorbeelden van laag risico-locaties zijn recreatie zoals sporthallen, gymzalen en sportvelden, onderwijsinstellingen, horecagelegenheden, werkomgeving zoals kantoren en bedrijven, kinderopvang en wooncomplexen met een collectieve voorziening.